Advokat Fritz Jonny Mo er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo 1983, med spesialfagene skatterett og selskapsrett.

I tillegg har han utdannelse som bedriftsøkonom fra BI. Advokat Fritz Jonny Mo har praktisert primært som forretningsadvokat siden 1988, men har også hatt en del saker for privatpersoner.

Advokat Fritz Jonny Mo har siden 1988 arbeidet i kontorfellesskap med andre advokater som han har samarbeidet med i en rekke saker, samt at han også samarbeider med andre yrkesgrupper/ fagpersoner for å yte best mulig bistand i mitt arbeide som advokat.

Gjennom årenes løp har advokat Fritz Jonny Mo bygget seg opp et nett av forbindelse av såvel juridisk, regnskapsmessig, økonomisk/administrativt som praktisk art som han kan støtte seg til i utførelsen av i sine oppdrag.

Advokat Fritz Jonny Mo har hatt en rekke styreverv siden ca. 1992, og har fortsatt styreverv i flere selskaper og organisasjoner. Han kan bistå selskaper med vurdering av driften sett opp mot f.eks. aksjelovens regler enten som styremedlem eller som selvstendig advokat.

Praksis:

  • Direktoratet for Naturforvaltning 1983 - 1984
  • Skattedirektoratet 1985 – 1986
  • Stiftelsen Flyktningeboliger 1986 – 1988
  • Advokatfullmektig, senere ansatt advokat hos
        advokat Thor Ingelsrud 1988 – 1992
  • Egen advokatpraksis i kontorfellesskap siden 1992        

 

PRISER
Timepris
Fra Kr. 2.050,00 eks. mva
Kr. 2.562,50 inkl. mva.